İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişinde İstenen Belgeler

 1. Alt işverenler sözleşmeleri
 2. iş yeri hekimi sözleşmesi, sertifikası, Bakanlık onayı
 3. İş güvenliği uzmanı sözleşmesi, sertifikası, bakanlık onayı
 4. İş sağlığı ve güvenliği kurulu , kurul defteri,onaylı öneri ve tespit defteri
 5. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi yıllık çalışma planı ve değerlendirme raporu
 6. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgeleri
 7. İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgeleri
 8. Kimyasallarla çalışan işçilerin eğitim belgeleri ve kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları(MSDS) formları.
 9. Yangın söndürme ekibi listesi,yangın eğitim belgeleri,tatbikat tutanakları.
 10. İlk yardım eğitimi almış işçilerin sertifikaları
 11. risk analizi.
 12. Acil eylem planı
 13. İşçilerin ağır ve tehlikeli işler sağlık raporlarından birkaç örnek
 14. İşçilerin odyogramları(işitme testleri)
 15. İşçilerin radyografileri(gögüs filmleri)
 16. Yemekhanede görevli personelin portör muayene belgeleri.
 17. Metal işiyle uğraşan işçiler için tetanoz aşı belgeleri
 18. Kimyasal maddelerle çalışan işçilerin labaratuar tetkikleri ile mesleki maruziyetlerini gösterir belgeler.
 19. Titreşimli ortamda çalışan işçiler için kişisel maruziyet düzeylerini gösterir belgeler
 20. İçme ve kullanma suyu kontrol belgesi(artezyen suyu kullanılıyorsa)
 21. Ortam ölçümleri(gürültü,aydınlatma,toz-gaz-partikül,uçucu madde vb.)
 22. Kontrol belgeleri(topraklama,paratoner,basınçlı kaplar,kaldırma araçları)
 23. Operatörlük ve ehliyet belgeleri( iş makinesi,kazancı vb.)
 24. İşçilere verilen kişisel koruyucuların zimmet listesi.
 25. İş ekipmanlarının bakım defteri
 26. Patlamadan koruma dökümanı
 27. Kapasite raporu
 28. İş akış şeması

*İşyerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların sayısının belirlenmesi için Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Ek-1’e bakılacaktır

yonetimİş Sağlığı ve Güvenliği Teftişinde İstenen Belgeler